Använda AMP-Guiden

 

Ny arbetsmiljölag, Nya bygg- och anläggningsföreskrifter

Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3 med tillägg 2008:16) att gälla. Ett nytt system har skapats för hur ansvaret för arbetsmiljön fördelas i byggprojekt.

 

Några av nyheterna

  • Byggherrens ansvar under byggprojektets förberedelseskede omfattar nu också planering, inte bara projektering som tidigare.
  • Byggherrens arbetsmiljöansvar under förberedelserna, utförandet eller för hela byggprojektet kan övertas av en Uppdragstagare.
  • Byggherren ­eller en Uppdragstagare som övertagit byggherrens arbetsmiljöansvar ­ska utse byggarbetsmiljösamordnare, dels för planering och projektering (BAS-P), dels för utförandet av byggnads eller anläggningsarbetet (BAS-U).

 

Reviderad AMP-Guide

En ny mall (Microsoft Word) för arbetsmiljöplaner – baserad på AFS 1999:3 med tillägg till och med 2008:16 – har tagits fram. Mallen är en så kallad strykmall - stryk de risker som inte är aktuella i projektet. Hämta mallen här (länk).

Copyright © 2000–2008 SBUF